ROK 2023 - 100% ZDAWALNOŚCI EGZAMINU Z RYSUNKU-
jeśli chcesz zdać i Ty -
zapisz się na nowy szkolny 2023/2024 !!!

Kurs rysunek architektoniczny na studia kierujemy dla młodzieży pragnącej dobrze przygotowac się z rysunku pod kątem egzaminów wstępnych.

Z naszych doświadczeń wynika że optymalny czas na przygotowanie się do egzaminów to 3 lata, aczkolwiek większość zapisuje się w ostatnim roku szkoły średniej licząc na cud. 

Myśląc o egzaminie z rysunku na architekturę musisz być świadomy własnych możliwości i konieczności ciężkiej pracy. Tego rysunku jednak da się nauczyć, jeżeli dobrze widzisz przestrzennie i posiadasz podstawową praktykę rysunkową. 


EGZAMIN

Opiera się o wykonanie najczęściej na formacie B2 rysunku w ciągu 4 godzin. Najczęściej do wykonania są dwie prace w ciągu jednego dnia.

Tematyka :

– rysunek z wyobraźni – zadanie projektowe -polega na zaprojektowaniu i narysowaniu danego zagadnienia architektonicznego. Może być to temat niemalże fantasy ( jak baza na Marsie lub podwodna baza) jak również temat związany z historią architektury, albo temat projektowy z formą w okreslonej przestrzeni.

– temat bryłowy-geometryczny – wybrane zagadnienie z geometrii przestrzennej – pokazujące możliwości przestrzennego myslenia kandydata w oparciu o rysunek z wyobraźni

– postać- rysowanie sylwetki siedzącej lub stojącej wraz z elementem dodatkowym np. twarz , stopy, ręce itd. 

RYSOWNIA  + 15 LAT  E X A M
ARCHITEKTURA 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH DO WYZWANIA JAKIM JEST EGZAMIN WSTĘPNY NA UCZELNIE WYŻSZE O KIERUNKACH ARCHITEKTONICZNYM. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSTATNICH KLAS. NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKUJE SIĘ ĆWICZĄC 3 LATA.


NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ILOŚCI CZASU I ĆWICZEŃ, ABY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO. DLATEGO IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ ZACZĄĆ ĆWICZENIA.
NA TYM KIERUNKU ĆWICZENIA DOTYCZĄ ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH : GEOMETRIA I BRYŁY, RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY ODTWÓRCZY I PROJEKTOWY, POSTAĆ, ODWZOROWANIE MATERIAŁÓW.
ZAJĘCIA W KIERUNKU ARCHITEKTONICZNYM  DOTYCZĄ:
– NAUKI ZASAD PERSPEKTYWY
– UMIEJĘTNOŚCI RYSUNKU TRÓJWYMIAROWEGO ;
– CZŁOWIEKA, PROPORCJI CIAŁA ;
– NAUKI PROJEKTOWANIA ELEMNTÓW ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ I HISTORYCZNEJ.

ZALECAMY UCZESZCZANIE NA KURS TEMETYCZNY – ARCHITEKTURA EXAM ORAZ POSTAĆ 


CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYDZIAŁY ARCHITEKTURY.


MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI

PODSTAWOWE 

210 MIN( 4,0 GODZ.) X 1 W TYG.

ZALECANE 

2 X 4,0 GODZ W TYGODNIU

2 X 210 MIN (2 X 4,0 GODZ.) X 1 W TYGODNIU