Jeżeli chcesz studiować na jednym z wybranych kierunków artystycznych , przyjdź do nas na zajęcia przygotowujące do egzaminu. Możesz wybrać rysunek , malarstwo, postac lub zajęcia kreatywne. Dostosujesz program zajęć do własnych potrzeb. 

Zapisując się na jeden kurs drugi otzrymujesz w atrkacyjnej cenie.

RYSOWNIA  + 15 LAT  E X A M
WYŻSZE SZKOŁY ARTYSTYCZNE 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH DO WYZWANIA JAKIM JEST EGZAMIN WSTĘPNY NA UCZELNIE WYŻSZE O KIERUNKACH ARTYSTYCZNYCH. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSTATNICH KLAS.
NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ILOŚCI CZASU I ĆWICZEŃ ABY DOBRZE PRZYGOTOWAC SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO. DLATEGO IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ ZACZĄĆ ĆWICZENIA.

NAJLEPIEJ CHODZIC NA ZAJĘCIA Z RYSUNKU MALARSTWA I POSTACI.


ZAJĘCIA W KIERUNKU ARTYSTYCZNYM  DOTYCZĄ:
– KOMPOZYCJI I NARYSOWANIA MARTWEJ NATURY;
– RYSUNKU INTERPRETACYJNEGO ;
– CZŁOWIEKA,  NAUKI PROPORCJI , ELEMENTÓW ANATOMII;


CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYDZIAŁY ARTYSTYCZNE Z RYSUNKU.
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI, PISAKI, PROMARKERY, GRAFITY, WĘGIEL 

PODSTAWOWE 

240 MIN (4,0 GODZ.) X 1 W TYG.

ZALECANE 

2 X 4,0 GODZ. X 1 W TYGODNIU

2 X 240 MIN ( 2 X 4,0 GODZ.) X 1 W TYGODNIU


NAJLEPIEJ 
3 X 240 MIN (3 X 4,0 GODZ) X 1 W TYGODNIU 4,0