LETNIA AKADEMIA 2022 zapisy grupa 2..od 11 lat 17.00-19.00

Pracownia zastrzega sobie,że uczestnicy zgłaszający się na cały tydzień zajęć będą mieli pierwszeństwo w zgłoszeniu na zajęcia. O terminach jednodniowych decyduje Organizator.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, pesel, adres i nr telefonu) przez Artamanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2022r.
Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem zajęć z przyczyn leżących Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu zajęć. W czasie trwania warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów. Zajecia koncza sie o godz.19.00 i do tej pory należy dziecko odebrać z pracowni lub należy przekazać informację i zgodę o samotnym powrocie do domu. Potem naliczane beda dodatkowe opłaty za 1 godz. 50 zł każda nastepna 70 zł za godz. Za dodatkową opiekę zostanie wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć syna/córki w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i zabaw.
- prosze wpisać imie nazwisko i numer dowodu osoby odbierającej dziecko oraz stopień ewentualnego pokrewieństwa , podanie fałszywych danych obciąża wypełniającego forlmularz
Oświadczam ,że mam świadomość ,że rezerwacja miejsca następuje po uregulowaniu zaliczki w wysokości 100 zł za osobę lub tydzień na konto 42 1140 2004 0000 3102 7981 1287-ARTMANU STUDIO - LETNIA AKADEMIA 2022