wyniki 2023

W roku 2023 – egzamin zdawało 240 osób , z naszej pracowni pozytywnie egzamin zdało 15 osób.

Ostateczne wyniki rekrutacji zweryfikowały oceny ze świadectw i tutaj najlepszy wynik należy do Karolina …..która znalazła się w 1 dziesiątce. 

Kurs do liceum plastycznego  opiera się o zagadnienia potrzebne pod kątem egzaminów wstępnych i techniki potrzebne na egzaminie. Z naszych obserwacji wynika ,że samo uczęszczanie na kurs nie wystarczy liczy się maksymalne zaangażowanie, praca również w domu, słuchanie wskazówek i rad oraz stosowanie ich w praktyce.

Bloki zajęć składają się z rysunku architektonicznego odtwórczego martwej natury i postaci , rysunku graficznego z wyobraźni, opartego o techniki linearne, papieroplastyki ( tworzenie modeli przestrzennych z papieru ) – malarstwa-martwa natura . Ćwiczymy także kompozycje przestrzenne i kompozycje kolorystyczne. Wprowadzamy kursantów w podstawy kompozycji, przenoszenia zasad i reguł technik klasycznych i zastosowania ich w wybranym zagadnieniu.

Zalecamy uczęszczanie na blok podstawowy do liceum plastycznego oraz dodatkowo na malartwo lub postać. Proponujemy w twakiej sytuacji preferencyjne warunki opłat.

EGZAMIN:

CEL.

Celem testu jest sprawdzenie uzdolnień plastycznych, wyobraźni przestrzennej, wyczucia koloru oraz
umiejętności odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, a także zdolności kreacji kompozycji
płaskich i przestrzennych.

przebieg  egzaminu praktycznego :

Egzamin praktyczny składa się z czterech części – malarstwa,
rysunku, kompozycji przestrzennej i kompozycji płaskiej. 
Co trzeba będzie
wykonać w ramach każdej z tych części?
1. Malarstwo – martwa natura, farby dowolne (nie oleje;)
2. Rysunek – postać ludzka rysowana „z modela”; 
3. Kompozycja przestrzenna – realizacja obiektu z papieru na zadany
temat (z wykorzystaniem nożyczek i kleju); 
4. Kompozycja płaska – ilustracja w czerni-bieli na zadany temat
(wykonana np. flamastrem, tuszem, czarną farbą). 

W zeszłym roku tematem zadania na kompozycję było: „Życie wielkiego
miasta”. Tematem może być pojęcie takie jak np. „miłość”, „pokój”, lub
jakiś cytat. 

czas 60 min

przebieg egzaminu teoretycznego 
 Egzamin obejmuje wiedzę związaną z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, w zakresie
obowiązującym w klasach 4-7 szkół podstawowych. 
Poniższe zagadnienia zostały przygotowane na podstawie podręczników do Plastyki dla klas 4-7 szkoły
podstawowej wydawnictwa Mac. 
1. Analiza dzieła sztuki (kolor, kompozycja, perspektywa). 
2. Techniki artystyczne, techniki graficzne. 
3. Epoki, style, kierunki. 
4. Najwybitniejsi artyści. 
5. Terminologia sztuk pięknych według podręcznika. 
6. Najważniejsze muzea w Polsce i we Wrocławiu.
 7. Wrażenia z ostatnio oglądanej wystawy. 
8. Ulubieni artyści. 
9. Zainteresowania artystyczne ucznia. 6

RYSOWNIK EXAM 

LICEUM O PLASTYCZNYM 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO  SZKÓŁ PROFILOWANYCH, JAK  LICEA Z PROFILEM PLASTYCZNYM. 

KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ 7 I 8 KLASY.

ZAJĘCIA W KIERUNKU PLASTYCZNYM DOTYCZĄ:


– KOMPOZYCJI I NARYSOWANIA MARTWEJ NATURY;
– RYSUNKU INTERPRETACYJNEGO ;

– CZŁOWIEKA,  NAUKI PROPORCJI , ELEMENTÓW ANATOMII;

– PAPIEROPLASTYKI;

– KOMPOZYCJI
– INTERPRETACJI RYSUNKOWO GRAFICZNEJ 

– ODWZOROWANIA MATERIAŁÓWCEL :

– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO 


OBOWIĄZKOWO 

180 MIN (3 GODZ.) X 1 W TYGODNIU

– ZAJĘCIA KIERUNKOWE 

ZALECANE 

2 X 180 MIN ( 2 x 3 GODZ) X 2 W TYGODNIU

– ZAJĘCIA KIERUNKOWE

– POSTAC

bardzo zalecane

– ZAJĘCIA KIERUNKOWE

–  POSTAĆ

– ZAJĘCIA Z RYSUNKU KREATYWNEGO LUB DODATKOWE MALARSTWO 

3 X 180 MIN ( 3 x 3 GODZ) X 3 W TYGODNIU