***RYSIK 7- 10 LAT***

FORMULARZ DO ZAPISÓW ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY

BLOKI TEMATYCZNE

RYSIK 7-10 LAT

RYSUNEK  KLASYCZNY

GRUPA DEDYKOWANA NAJMŁODSZYM, TUTAJ DZIECI UCZĄ SIĘ ZASAD OKREŚLAJĄCYCH PODSTAWY RYSUNKU TRADYCYJNEGO ,OPARTEGO O PRAWIDŁOWE PROPORCJE, PERSPEKTYWĘ, ŚWIATŁOCIEŃ. CZASEM DZIECI MOGĄ DODAWAĆ WŁASNE INTERPRETACJE W TLE, DETALACH. 
RYSUNEK KIEROWANY JEST JAKO BAZA I PODSTAWA DO DALSZEJ NAUKI.
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE.
CEL :
-POZNANIE ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO;
-POZNANIE  TECHNIK RYSUNKOWYCH ;
-ĆWICZENIE CIENIOWANIA , NAUKA RYSOWANIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, PRAWIDŁOWE PRZEDSTAWIANIE WARTOŚCI TONALNYCH I KOLORYSTYCZNYCH 

CZAS TRWANIA : 80 MIN

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY -DZIECI NIGDY NIE CHODZIŁY DO RYSOWNI – 150 ZŁ/4 ZAJĘCIA
       –    KONTYNUACJA – 135 ZŁ/4 ZAJĘCIA
          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA )

RYSIK 7-10 LAT-

RYSUNEK KREATYWNY/ WYOBRAŹNIA 

GRUPA DEDYKOWANA NAJMŁODSZYM, TUTAJ DZIECI UCZĄ SIĘ WŁASNEJ INTERPRETACJI, UŻYWAJĄ WYOBRAŹNI, NIE RYSUJĄ NA PODSTAWIE WSKAZANYCH IM PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW.
RYSUNEK ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ , DAJE MOŻLIWOŚĆ TWÓRCZEJ WYPOWIEDZI DZIECI .
DZIECI WYKONUJĄ CZĘSTO WŁASNE PRZEKAZY RZECZYWISTOŚCI ALE DALEKIE SA ONE OD PRAWIDŁOWYCH ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO- PROSZĘ MIEĆ TO NA UWADZE ZAPISUJĄC SIĘ DO TEJ GRUPY.
CEL :
-ROZWÓJ WYOBRAŹNI
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH WŁASNYCH FORM WYPOWIEDZI;

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, CZASEM FARBA.

CZAS TRWANIA : 80 MIN

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 150 ZŁ/4 ZAJĘCIA

  

RYSIK 7-10 LAT-

RYSUNEK KOMIKSOWY, ILUSTRACJA MANGA, RYSUNEK GRAFICZNY

GRUPA DEDYKOWANA NAJMŁODSZYM, TUTAJ DZIECI UCZĄ SIĘ ZASAD RYSUNKU ILUSTRACYJNEGO , KOMIKSOWEGO OPARTEGO O ZASADY GRAFICZNE TYPOWE DLA TEGO STYLU. ZATEM TUTAJ WYRAŹNA STAJE INTERPRETACJA LINII , CZĘSTO CZARNEJ ,A UZUPEŁNIENIE RYSUNKU NABIERA TREŚCI DRUGOPLANOWEJ. 
ZASADY TE DOTYCZĄ KOMIKSÓW, MANGI, GRAFIKI.
RYSUNEK CZĘSTO DLA DZIECI JEST ŁATWIEJSZY Z UWAGI NA WYRAŹNY KONTUR.
CEL :I
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH RYSUNKU KOMIKSOWEGO, ILUSTRACYJNEGO.

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, CIENKOPISY, MARKERY, PROMARKERY, ŻELOPISY. PISAKI 

CZAS TRWANIA : 80 MIN

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 150 ZŁ /4 ZAJĘCIA

  

RYSIK 7-10 LAT-

MALARSTWO 

GRUPA DEDYKOWANA NAJMŁODSZYM, TUTAJ DZIECI UCZĄ SIĘ MALARSTWA OPARTEGO O TECHNIKI WODNE: TEMPERA, GOUCHE, AKWARELA, KREDKA AKWARELOWA .
DZIECI POZNAJĄ ZASADY MIESZANIA KOLORÓW, NAKŁADANIA FARBY A PRZEDE WSZYSTKIM ŚWIADOMEGO UZYSKIWANIA ZAMIERZONEGO EFEKTU, CO W PRZYPADKU MALARSTWA NIE JEST PROSTE. DODATKOWO UCZYMY INTERPRETOWAĆ KOLOREM TO CO WIDZIMY.
CEL :
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA MALARSTWA WODNEGO NA KARTKACH

MATERIAŁY:
AKWARELA, TEMPERY, GOUCHE, KREDKI AKWARELOWE , AKRYLE ,PISAKI AKRYLOWE 

CZAS TRWANIA : 80 MIN

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 170 ZŁ /4 ZAJĘCIA

     –    KONTYNUACJA – 150 ZŁ/4 ZAJĘCIA

          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA )


  

ZAPISZ SIĘ NA NOWY ROK SZKOLNY

WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ

umowa zostanie zawarta z pełnoletnim opiekunem lub rodzicem w przypadku uczestnikow niepełnoletnich; W przypadku osób dorosłych należy podać jedynie numer dokumentu tożsamosci
w celu dokonania zapisu warunek konieczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, numer dowodu , adres i nr telefonu) przez Artmanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2021r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i atrakcyjnosć kursów.
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 150 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 400 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 40 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 135 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 380 zł................
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 150 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 400 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 40 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 150 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 400 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 40 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 170zł ( 150 zł -kontynuacja ) zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 500 zł.( kontynuacja 430 zł ) ............... zajęcia próbne - tylko raz 50 zł
jeżeli nie dotyczy prosze wpisać brak lub nie dotyczy
-opłata trymestralna dotyczy 3 miesiecy nie -zajęcia będzie można odrabiać ( w przypadku zajęć manualnych ) do końca danego trymestru , w równoległych grupach. Zajęcia można odrabiać po ustaleniu z prowadzącym, jak również korzystanie z wejścia jednorazowego wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej. Odrabianie zajęć nie jest możliwe na zajęciach planowych (czy wybranych w formularzu) zniżka kontynuacyjna obejmuje czynnie biorących udział w zajęciach min 1 spotkanie w czerwcu 2021. oraz brak zaległości finansowych wobec pracowni. CENA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI , A NIE ILOŚC ZAJĘC. zajęcia nie obejmują pełnych miesięcy ,a ilości tygodni. UWAGA wysłanie formularza jest dla nas jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy, pracownia może naliczać opłaty ,bo w tym momencie rezerwuje miejsce ,co nie daje nam możliwości zapisania na to miejsce kogoś innego. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku ciężkiej choroby , trudnej sytuacji materialnej lub losowej pracownia może wydłużyć czas uczestnictwa za porozumieniem stron. Nie przyjmujemy do wiadomości, tego że ktoś nie zapoznał się z zasadami pracowni.