***RYSOWNIA +16 LAT***

FORMULARZ DO ZAPISÓW ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY 

BLOKI TEMATYCZNE

RYSOWNIA +16 LAT/

RYSUNEK  KLASYCZNY

GRUPA DEDYKOWANA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYM CHCĄCYM DOSKONALIĆ SWÓJ WARSZTAT RYSUNKOWY . TU ROZWIJAMY DALSZE ETAPY EDUKACJI RYSUNKU WIERNEGO – REALISTYCZNEGO. ZATEM UCZYMY ODWZOROWYWANIA WIERNEGO MATERIAŁÓW, ZASAD PRAWIDŁOWYCH PROPORCJI, KADROWANIA, RYSOWANIA DETALI, KOMPOZYCJI I PERSPEKTYWY. POKAZUJEMY TECHNIKI , MIESZAMY JE , W CELU UZYSKANIA OKREŚLONEGO EFEKTU.
W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ DAJEMY CZASEM MOŻLIWOŚĆ NA DODAWANIE WŁASNYCH INTERPRETACJI DO RYSUNKU.
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, PIGMENTY, GRAFITY.
CEL :
-DOSKONALENIE  ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO;
-DOSKONALENIE   TECHNIK RYSUNKOWYCH – ŚWIADOME ŁĄCZENIE TECHNIK RYSUNKOWYCH;
– WYBÓR ŚWIADOMEJ KOMPOZYCJI I TEMATU.
RYSUNEK OPARTY JEST O MATERIAŁY , ZDJĘCIA , ZESTAWY DOSTARCZONE PRZEZ PRACOWNIĘ. 

CZAS TRWANIA : 

210 MIN (3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB  W POKOJU – WOLNEJ PRACOWNI ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY – UCZESTNICY NIGDY NIE CHODZILI  DO RYSOWNI – 280 ZŁ/4 ZAJĘCIA

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;
       –    KONTYNUACJA – 260 ZŁ/4 ZAJĘCIA

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;

          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA )

RYSOWNIA + 16 LAT

RYSUNEK KREATYWNY/ WYOBRAŹNIA 

GRUPA DEDYKOWANA UCZESTNIKOM KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ,  WŁASNEJ INTERPRETACJI, UŻYWAJĄ WYOBRAŹNI, NIE RYSUJĄ NA PODSTAWIE WSKAZANYCH IM PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW.
RYSUNEK ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ , DAJE MOŻLIWOŚĆ TWÓRCZEJ WYPOWIEDZI – A PRZEDE WSZYSTKIM UCZY PROJEKTOWANIA I DAJE MOŻLIWOŚCI POKAZANIA WŁASNEGO CONCEPTU .
GRUPA TWORZY KREUJE CZĘSTO FORMY ,DALEKO ODBIEGAJĄCE OD PRAWIDŁOWYCH ZASAD JAKIMI KIERUJE SIĘ RYSUNEK KLASYCZNY ,ALE RÓWNOWAŻY TO INDYWIDUALNA FORMA , CHARAKTERYSTYKA PRAC ZWIĄZANA ŚCIŚLE Z DANYM TWÓRCĄ .
CEL :
-ROZWÓJ WYOBRAŹNI
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH WŁASNYCH FORM WYPOWIEDZI;

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, CZASEM FARBA.

210 MIN (3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
 – 280 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

 210

RYSOWNIA + 16 LAT

RYSUNEK KOMIKSOWY, ILUSTRACJA MANGA, RYSUNEK GRAFICZNY

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY I DOROSŁYM   KTÓREJ PASJĄ JEST WYRAŹNY LINEARNY  RYSUNEK KONTUROWY, ZARÓWNO ODTWÓRCZY JAK RÓWNIEŻ WŁASNY , GDZIE NALEŻY UŻYĆ WYOBRAŹNI.
DODATKOWO KONTUR ZOSTAJE WZMOCNIONY KOLOREM, DZIĘKI CZEMU PRACE PRZYJMUJĄ ŻYWE DYNAMICZNE FORMY I WYKOŃCZENIE.
TO TUTAJ JEST MIEJSCE NA CZĘŚCIOWO ZMIENIONE PROPORCJE TWARZY I SYLWETKI. TUTAJ RÓWNIEŻ POJAWIAJĄ SIĘ ISTOTY ODREALNIONE, ZWIERZĘTA, HYBRYDY, MUZY ,SYRENY ITD. CZYLI WSZYSTKO TO, CO NIE ISTNIEJE , ALE MOŻNA TO NARYSOWAĆ.
CEL:
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH RYSUNKU KOMIKSOWEGO, ILUSTRACYJNEGO.BUDOWANIE WŁASNEGO STYLU, KREOWANIE WŁASNEJ POSTACI, ĆWICZENIE STARANNOŚCI, NAUKA PRZEKAZU. 

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, CIENKOPISY, MARKERY, PROMARKERY, ŻELOPISY, PISAKI ,KREDKI..

210 MIN(3,5  GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB W WOLNEJ PRACOWNI CZTERY RAZY W TYGODNIU;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
   –  PODSTAWOWY – UCZESTNICY NIGDY NIE CHODZILI  DO RYSOWNI – 280 ZŁ/4 ZAJĘCIA PO 3 GODZ.

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;
       –    KONTYNUACJA – 260 ZŁ/4 ZAJĘCIA PO 3,5 GODZ.

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;

          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA )

  

RYSOWNIA + 16 LAT 

MALARSTWO 

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY I DOROSŁYM INTERESUJĄCYM SIĘ MALARSTWEM. TUTAJ UCZESTNICY  UCZĄ SIĘ MALARSTWA OPARTEGO O TECHNIKI WODNE: 
TEMPERA, GOUCHE, AKWARELA, KREDKA AKWARELOWA .
UCZYMY PODSTAW MALARSTWA KLASYCZNEGO, ŁĄCZENIA KOLORÓW , INTERPRETACJI KOLORYSTYCZNEJ ŚWIADOMEGO DOBIERANIA BARW .STARAMY SIĘ PRZEKAZAĆ PODSTAWOWĄ WIEDZĘ NA TEMAT TECHNOLOGII MALARSTWA I FARB. 
PÓŹNIEJ DAJEMY MOŻLIWOŚĆ WŁASNEJ WYPOWIEDZI ARTSTYCZNEJ.
CEL :
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA MALARSTWA WODNEGO NA KARTKACH

MATERIAŁY:
AKWARELA, TEMPERY, GOUCHE, KREDKI AKWARELOWE , AKRYLE ,PISAKI AKRYLOWE 

210 MIN(3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4 X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 300 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI


RYSOWNIA  + 16 LAT  E X A M
WYŻSZE SZKOŁY ARTYSTYCZNE 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH DO WYZWANIA JAKIM JEST EGZAMIN WSTĘPNY NA UCZELNIE WYŻSZE O KIERUNKACH ARTYSTYCZNYCH. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSTATNICH KLAS.
NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ILOŚCI CZASU I ĆWICZEŃ ABY DOBRZE PRZYGOTOWAC SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO. DLATEGO IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ ZACZĄĆ ĆWICZENIA.

ZAJĘCIA W KIERUNKU ARTYSTYCZNYM  DOTYCZĄ:
– KOMPOZYCJI I NARYSOWANIA MARTWEJ NATURY;
– RYSUNKU INTERPRETACYJNEGO ;
– CZŁOWIEKA,  NAUKI PROPORCJI , ELEMENTÓW ANATOMII;

CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYDZIAŁY ARTYSTYCZNE Z RYSUNKU.

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI, PISAKI, PROMARKERY, GRAFITY, WĘGIEL 

210 MIN(3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4 X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 280 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

   

RYSOWNIA  + 16 LAT  E X A M
ARCHITEKTURA 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH DO WYZWANIA JAKIM JEST EGZAMIN WSTĘPNY NA UCZELNIE WYŻSZE O KIERUNKACH ARCHITEKTONICZNYM. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSTATNICH KLAS. NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKUJE SIĘ ĆWICZĄC 3 LATA.

NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ILOŚCI CZASU I ĆWICZEŃ, ABY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO. DLATEGO IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ ZACZĄĆ ĆWICZENIA.
NA TYM KIERUNKU ĆWICZENIA DOTYCZĄ ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH : GEOMETRIA I BRYŁY, RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY ODTWÓRCZY I PROJEKTOWY, POSTAĆ, ODWZOROWANIE MATERIAŁÓW.
ZAJĘCIA W KIERUNKU ARCHITEKTONICZNYM  DOTYCZĄ:
– NAUKI ZASAD PERSPEKTYWY
– UMIEJĘTNOŚCI RYSUNKU TRÓJWYMIAROWEGO ;
– CZŁOWIEKA, PROPORCJI CIAŁA ;
– NAUKI PROJEKTOWANIA ELEMNTÓW ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ I HISTORYCZNEJ.
CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYDZIAŁY ARCHITEKTURY.

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI

210 MIN(3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4 X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 280 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

     

RYSOWNIA  + 16 LAT  POSTAĆ

ZAJĘCIA POŚWIĘCONE WYŁĄCZNIE NAUCE RYSUNKU PRZEDSTAWIAJĄCEGO CZŁOWIEKA. TUTAJ UCZYMY OGÓLNEJ ŚWIADOMOŚCI BUDOWY CIAŁA LUDZKIEGO JAK RÓWNIEŻ PRACUJEMY NAD DETALEM ,PORTRETEM, PRZEKAZEM INTERPRETACYJNYM. NAUKA RYSUNKU POSTACI DEDYKOWANA JEST WSZYSTKIM ZDAJĄCYM EGZAMINY DO SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH ORAZ NA ARCHITEKTURĘ.
PRACUJEMY RÓWNIEŻ Z “ŻYWYM MODELEM” RYSUJĄC POSTAĆ Z NATURY.

CEL :
– OPANOWANIE SYLWETKI LUDZKIEJ W RYSUNKU REALISTYCZNYM 

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI

240 MIN ( 4 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4 X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 280 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

     –    KONTYNUACJA – 260 ZŁ// 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

– DLA UCZNIÓW WYBIERAJĄCYCH POSTAĆ JAKO DRUGI KURS  CENA 140 ZŁ

          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA 


  

ZAPISZ SIĘ NA NOWY ROK SZKOLNY

umowa zostanie zawarta z pełnoletnim opiekunem lub rodzicem w przypadku uczestnikow niepełnoletnich; W przypadku osób dorosłych należy podać jedynie numer dokumentu tożsamosci
w celu dokonania zapisu warunek konieczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, numer dowodu , adres i nr telefonu) przez Artmanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2021r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i atrakcyjnosć kursów.
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 280 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 750 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 100 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 260 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 700 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 100 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 280 zł/260 zł(kontynuacja) ;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 750 /700 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 100 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 300 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 850 zł zajęcia próbne - tylko raz 130 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 280 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 750 zł zajęcia próbne - tylko raz 100 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 280 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 750 zł zajęcia próbne - tylko raz 100 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie -280 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 750 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 100 zł
jeżeli nie dotyczy prosze wpisać brak lub nie dotyczy
-opłata trymestralna dotyczy 3 miesiecy nie -zajęcia będzie można odrabiać ( w przypadku zajęć manualnych ) do końca danego trymestru , w równoległych grupach. Zajęcia można odrabiać po ustaleniu z prowadzącym, jak również korzystanie z wejścia jednorazowego wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej. Odrabianie zajęć nie jest możliwe na zajęciach planowych (czy wybranych w formularzu) zniżka kontynuacyjna obejmuje czynnie biorących udział w zajęciach min 1 spotkanie w czerwcu 2021. oraz brak zaległości finansowych wobec pracowni. CENA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI , A NIE ILOŚC ZAJĘC. zajęcia nie obejmują pełnych miesięcy ,a ilości tygodni. UWAGA wysłanie formularza jest dla nas jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy, pracownia może naliczać opłaty ,bo w tym momencie rezerwuje miejsce ,co nie daje nam możliwości zapisania na to miejsce kogoś innego. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku ciężkiej choroby , trudnej sytuacji materialnej lub losowej pracownia może wydłużyć czas uczestnictwa za porozumieniem stron. Nie przyjmujemy do wiadomości, tego że ktoś nie zapoznał się z zasadami pracowni.