***RYSOWNIA CYFROWA ***

malarstwo cyfrowe

komiks , manga

modelowanie 3d

Digital Painting to przeniesienie  tradycyjnych form malarstwa i rysunku, takich jak akwarela, malarstwo olejne, szkic itp. poprzez narzędzie cyfrowe, które przekazują informację do komputera, używając tabletu, rysików i oprogramowania.

W naszej pracowni próbujemy naszych sił na Photoshopie, Krita, Gimp lub Painter

Komiks , manga na cyfrowo to wykonywanie rysunków w stylu komiksowym za pomcą tabletu graficznego i pen. 

Sam proces szkicowania nie różni się zasadniczo od rysunku manulanego , jednak proces dalszej obróbki plansz ulega mocnym zmianom ,a dzięki temu efekty końcowe są bogatsze i dynamiczniejsze.

W naszej pracowni próbujemy naszych sił na Photoshopie, Krita, Gimp lub Painter


Podstawy modelowania 3d w celu stworzenia sceny i postaci.

Trójwymiar w procesach garficznych daje bogate możliwości twórcze zarówno w zakresie tworzenia elementów scen , jak samych postaci 3d. Dodatkowo coraz częściej wykorzystywany jest to wykonywania ilustrcji.

Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny
umowa zostanie zawarta z pełnoletnim opiekunem lub rodzicem w przypadku uczestnikow niepełnoletnich; W przypadku osób dorosłych należy podać jedynie numer dokumentu tożsamosci
w celu dokonania zapisu warunek konieczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, numer dowodu , adres i nr telefonu) przez Artmanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2021r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i atrakcyjnosć kursów.
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 260 zł;.................OPŁATA WYŁACZNIE MIESIĘCZNA
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 260 zł;.................OPŁATA WYŁACZNIE MIESIĘCZNA
jeżeli nie dotyczy prosze wpisać brak lub nie dotyczy
-opłata trymestralna dotyczy 3 miesiecy nie -zajęcia będzie można odrabiać ( w przypadku zajęć manualnych ) do końca danego trymestru , w równoległych grupach. Zajęcia można odrabiać po ustaleniu z prowadzącym, jak również korzystanie z wejścia jednorazowego wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej. Odrabianie zajęć nie jest możliwe na zajęciach planowych (czy wybranych w formularzu) zniżka kontynuacyjna obejmuje czynnie biorących udział w zajęciach min 1 spotkanie w czerwcu 2021. oraz brak zaległości finansowych wobec pracowni. CENA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI , A NIE ILOŚC ZAJĘC. zajęcia nie obejmują pełnych miesięcy ,a ilości tygodni. UWAGA wysłanie formularza jest dla nas jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy, pracownia może naliczać opłaty ,bo w tym momencie rezerwuje miejsce ,co nie daje nam możliwości zapisania na to miejsce kogoś innego. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku ciężkiej choroby , trudnej sytuacji materialnej lub losowej pracownia może wydłużyć czas uczestnictwa za porozumieniem stron. Nie przyjmujemy do wiadomości, tego że ktoś nie zapoznał się z zasadami pracowni.