RYSOWNIA+15 LAT/RYSOWNIA DOROŚLI

RYSUNEK  KLASYCZNY-HOBBY

GRUPA DEDYKOWANA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH CHCĄCYM DOSKONALIĆ SWÓJ WARSZTAT RYSUNKOWY. 

TU ROZWIJAMY DALSZE ETAPY EDUKACJI RYSUNKU WIERNEGO – REALISTYCZNEGO. ZATEM UCZYMY ODWZOROWYWANIA WIERNEGO MATERIAŁÓW, ZASAD PRAWIDŁOWYCH PROPORCJI, KADROWANIA, RYSOWANIA DETALI, KOMPOZYCJI I PERSPEKTYWY. POKAZUJEMY TECHNIKI , MIESZAMY JE , W CELU UZYSKANIA OKREŚLONEGO EFEKTU.

W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ DAJEMY CZASEM MOŻLIWOŚĆ NA DODAWANIE WŁASNYCH INTERPRETACJI DO RYSUNKU.


MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, PIGMENTY, GRAFITY.
CEL :
-DOSKONALENIE  ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO;
-DOSKONALENIE   TECHNIK RYSUNKOWYCH – ŚWIADOME ŁĄCZENIE TECHNIK RYSUNKOWYCH;
– WYBÓR ŚWIADOMEJ KOMPOZYCJI I TEMATU.
RYSUNEK OPARTY JEST O MATERIAŁY , ZDJĘCIA , ZESTAWY DOSTARCZONE PRZEZ PRACOWNIĘ. 

CZAS TRWANIA :

180 MIN ( 3,0 GODZ.) 1 X W TYGODNIU

RYSOWNIA + 15 LAT /DOROŚLI

MALARSTWO 

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY I DOROSŁYM INTERESUJĄCYM SIĘ MALARSTWEM. TUTAJ UCZESTNICY  UCZĄ SIĘ MALARSTWA OPARTEGO O TECHNIKI WODNE: 
TEMPERA, GOUCHE, AKWARELA, KREDKA AKWARELOWA, FARBY AKRYLOWE .
UCZYMY PODSTAW MALARSTWA KLASYCZNEGO, ŁĄCZENIA KOLORÓW , INTERPRETACJI KOLORYSTYCZNEJ ŚWIADOMEGO DOBIERANIA BARW .STARAMY SIĘ PRZEKAZAĆ PODSTAWOWĄ WIEDZĘ NA TEMAT TECHNOLOGII MALARSTWA I FARB. 
PÓŹNIEJ DAJEMY MOŻLIWOŚĆ WŁASNEJ WYPOWIEDZI ARTSTYCZNEJ.
CEL :
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA MALARSTWA WODNEGO NA KARTKACH
MATERIAŁY:
AKWARELA, TEMPERY, GOUCHE, KREDKI AKWARELOWE , AKRYLE ,PISAKI AKRYLOWE 

180 MIN(3,0 GODZ.) X 1 W TYG.