***RYSOWNIK 11-15 LAT egzamin do liceum (plastyk /architektura)***

FORMULARZ DO ZAPISÓW ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY

BLOKI TEMATYCZNE

RYSOWNIK 11- 15 LAT E X A M

LICEUM PLASTYCZNE 

LICEUM O PROFILU ARCHITEKTONICZNYM 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO  SZKÓŁ PROFILOWANYCH, JAK LICEA PLASTYCZNE ORAZ LICEA Z PROFILEM ARCHITEKTONICZNYM. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ 7 I 8 KLASY.
LEKCJE MAJĄ OSOBNE TEMATY W ZAKRESIE SZKOŁY PLASTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ. 
ZAJĘCIA W KIERUNKU PLASTYCZNYM DOTYCZĄ:
– KOMPOZYCJI I NARYSOWANIA MARTWEJ NATURY;
– RYSUNKU INTERPRETACYJNEGO ;
– CZŁOWIEKA,  NAUKI PROPORCJI , ELEMENTÓW ANATOMII;
ZAJĘCIA W KIERUNKU ARCHITEKTONICZNYM DOTYCZĄ :
– NAUKI ZASAD PERSPEKTYWY I PODSTAW GEOMETRII;
– ODWZOROWYWANIA PRAWIDŁOWO PRZEDMIOTÓW ZBUDOWANYCH O PROSTE FORMY PRZESTRZENNE;
– WSTĘPNYCH PRÓB  PODEJMOWANIA TEMATÓW PROJEKTOWYCH;
– UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PRZEDSTAWIANIA ARCHITEKTURY ISTNIEJĄCEJ.
CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO 

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI, PISAKI, PROMARKERY, GRAFITY, WĘGIEL 

180 MIN(3 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4 X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
 – 240 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

  


ZAPISZ SIĘ NA NOWY ROK SZKOLNY

ZAPISZ SIĘ


FORMULARZ DO ZAPISÓW

umowa zostanie zawarta z pełnoletnim opiekunem lub rodzicem w przypadku uczestnikow niepełnoletnich; W przypadku osób dorosłych należy podać jedynie numer dokumentu tożsamosci
w celu dokonania zapisu warunek konieczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, numer dowodu , adres i nr telefonu) przez Artmanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2021r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i atrakcyjnosć kursów.
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 220 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 260 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 700 zł zajęcia próbne - tylko raz 90 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie -240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 70 zł darmowe dla uczestników innych stałych kursów gruo rysownik i rysownia
jeżeli nie dotyczy prosze wpisać brak lub nie dotyczy
-opłata trymestralna dotyczy 3 miesiecy nie -zajęcia będzie można odrabiać ( w przypadku zajęć manualnych ) do końca danego trymestru , w równoległych grupach. Zajęcia można odrabiać po ustaleniu z prowadzącym, jak również korzystanie z wejścia jednorazowego wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej. Odrabianie zajęć nie jest możliwe na zajęciach planowych (czy wybranych w formularzu) zniżka kontynuacyjna obejmuje czynnie biorących udział w zajęciach min 1 spotkanie w czerwcu 2021. oraz brak zaległości finansowych wobec pracowni. CENA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI , A NIE ILOŚC ZAJĘC. zajęcia nie obejmują pełnych miesięcy ,a ilości tygodni. UWAGA wysłanie formularza jest dla nas jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy, pracownia może naliczać opłaty ,bo w tym momencie rezerwuje miejsce ,co nie daje nam możliwości zapisania na to miejsce kogoś innego. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku ciężkiej choroby , trudnej sytuacji materialnej lub losowej pracownia może wydłużyć czas uczestnictwa za porozumieniem stron. Nie przyjmujemy do wiadomości, tego że ktoś nie zapoznał się z zasadami pracowni.