***RYSOWNIK 11-15 LAT***

FORMULARZ DO ZAPISÓW ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY

BLOKI TEMATYCZNE

RYSOWNIK  11-15 LAT

RYSUNEK  KLASYCZNY

GRUPA DEDYKOWANA DLA MŁODZIEŻY. W TEJ KATEGORII WIEKOWEJ ROZWIJAMY DALSZE ETAPY EDUKACJI RYSUNKU WIERNEGO – REALISTYCZNEGO. ZATEM UCZYMY ODWZOROWYWANIA WIERNEGO MATERIAŁÓW, ZASAD PRAWIDŁOWYCH PROPORCJI, KADROWANIA, RYSOWANIA DETALI, KOMPOZYCJI I PERSPEKTYWY. 
W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ DAJEMY CZASEM MOŻLIWOŚĆ NA DODAWANIE WŁASNYCH INTERPRETACJI DO RYSUNKU.
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, PIGMENTY, GRAFITY.
CEL :
-DOSKONALENIE  ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO;
-DOSKONALENIE   TECHNIK RYSUNKOWYCH – ŚWIADOME ŁĄCZENIE TECHNIK RYSUNKOWYCH;
– WYBÓR ŚWIADOMEJ KOMPOZYCJI I TEMATU.
RYSUNEK OPARTY JEST O MATERIAŁY , ZDJĘCIA , ZESTAWY DOSTARCZONE PRZEZ PRACOWNIĘ. 

CZAS TRWANIA : 

180 MIN(3 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB  W POKOJU – WOLNEJ PRACOWNI ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY – UCZESTNICY NIGDY NIE CHODZILI  DO RYSOWNI – 240 ZŁ/4 ZAJĘCIA

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;
       –    KONTYNUACJA – 220 ZŁ/4 ZAJĘCIA

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;

          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA )

RYSOWNIK 11-15 LAT 

RYSUNEK KREATYWNY/ WYOBRAŹNIA 

GRUPA DEDYKOWANA UCZESTNIKOM KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ,  WŁASNEJ INTERPRETACJI, UŻYWAJĄ WYOBRAŹNI, NIE RYSUJĄ NA PODSTAWIE WSKAZANYCH IM PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW.
RYSUNEK ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ , DAJE MOŻLIWOŚĆ TWÓRCZEJ WYPOWIEDZI – A PRZEDE WSZYSTKIM UCZY PROJEKTOWANIA I DAJE MOŻLIWOŚCI POKAZANIA WŁASNEGO CONCEPTU .
GRUPA TWORZY KREUJE CZĘSTO FORMY ,DALEKO ODBIEGAJĄCE OD PRAWIDŁOWYCH ZASAD JAKIMI KIERUJE SIĘ RYSUNEK KLASYCZNY ,ALE RÓWNOWAŻY TO INDYWIDUALNA FORMA , CHARAKTERYSTYKA PRAC ZWIĄZANA ŚCIŚLE Z DANYM TWÓRCĄ .
CEL :
-ROZWÓJ WYOBRAŹNI
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH WŁASNYCH FORM WYPOWIEDZI;

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, CZASEM FARBA.

180 MIN(3 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
CENA 
  –  PODSTAWOWY  – 240 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI

 

RYSOWNIK 11-15 LAT

RYSUNEK KOMIKSOWY, ILUSTRACJA MANGA, RYSUNEK GRAFICZNY

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY  KTÓREJ PASJĄ JEST WYRAŹNY LINEARNY  RYSUNEK KONTUROWY, ZARÓWNO ODTWÓRCZY JAK RÓWNIEŻ WŁASNY , GDZIE NALEŻY UŻYĆ WYOBRAŹNI.
DODATKOWO KONTUR ZOSTAJE WZMOCNIONY KOLOREM, DZIĘKI CZEMU PRACE PRZYJMUJĄ ŻYWE DYNAMICZNE FORMY I WYKOŃCZENIE.
TO TUTAJ JEST MIEJSCE NA CZĘŚCIOWO ZMIENIONE PROPORCJE TWARZY I SYLWETKI. TUTAJ RÓWNIEŻ POJAWIAJĄ SIĘ ISTOTY ODREALNIONE, ZWIERZĘTA, HYBRYDY, MUZY ,SYRENY ITD. CZYLI WSZYSTKO TO, CO NIE ISTNIEJE , ALE MOŻNA TO NARYSOWAĆ.
CEL:
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH RYSUNKU KOMIKSOWEGO, ILUSTRACYJNEGO.BUDOWANIE WŁASNEGO STYLU, KREOWANIE WŁASNEJ POSTACI, ĆWICZENIE STARANNOŚCI, NAUKA PRZEKAZU. 

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, CIENKOPISY, MARKERY, PROMARKERY, ŻELOPISY, PISAKI ,KREDKI..

180 MIN(3 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB W WOLNEJ PRACOWNI CZTERY RAZY W TYGODNIU;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
   –  PODSTAWOWY – UCZESTNICY NIGDY NIE CHODZILI  DO RYSOWNI – 240 ZŁ/4 ZAJĘCIA PO 3 GODZ.

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;
       –    KONTYNUACJA – 220 ZŁ/4 ZAJĘCIA PO 3 GODZ.

WAŻNOŚĆ KARNETU 4 TYGODNIE (BEZ WZGLĘDU NA CZAS ROZPOCZĘCIA W MIESIĄCU) ;

          ( TYLKO DLA TYCH CO CZYNNIE BRAŁY UDZIAŁ W CZERWCU 2021 MIN 2 ZAJĘCIA )

  

RYSOWNIK 11-15 LAT 

MALARSTWO 

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY. TUTAJ UCZESTNICY  UCZĄ SIĘ MALARSTWA OPARTEGO O TECHNIKI WODNE: 
TEMPERA, GOUCHE, AKWARELA, KREDKA AKWARELOWA .
UCZYMY PODSTAW MALARSTWA KLASYCZNEGO, ŁĄCZENIA KOLORÓW , INTERPRETACJI KOLORYSTYCZNEJ ŚWIADOMEGO DOBIERANIA BARW .STARAMY SIĘ PRZEKAZAĆ PODSTAWOWĄ WIEDZĘ NA TEMAT TECHNOLOGII MALARSTWA I FARB. 

CEL :
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA MALARSTWA WODNEGO NA KARTKACH

MATERIAŁY:
AKWARELA, TEMPERY, GOUCHE, KREDKI AKWARELOWE , AKRYLE ,PISAKI AKRYLOWE 

180 MIN(3 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB WOLNEJ PRACOWNI DOSTĘPNEJ 4 X W TYGODNIU ;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;
– DWA POZIOMY 
  –  PODSTAWOWY  – 260 ZŁ/ 4 ZAJĘCIA W CIĄGU 4 TYGODNI  

ZAPISZ SIĘ NA NOWY ROK SZKOLNY

umowa zostanie zawarta z pełnoletnim opiekunem lub rodzicem w przypadku uczestnikow niepełnoletnich; W przypadku osób dorosłych należy podać jedynie numer dokumentu tożsamosci
w celu dokonania zapisu warunek konieczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, numer dowodu , adres i nr telefonu) przez Artmanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2021r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i atrakcyjnosć kursów.
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 220 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 260 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 700 zł zajęcia próbne - tylko raz 90 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł zajęcia próbne - tylko raz 70 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie -240 zł;..................***cena za 12 zajęć (trymestr ) / 12 tygodni - 650 zł................ zajęcia próbne - tylko raz 70 zł darmowe dla uczestników innych stałych kursów gruo rysownik i rysownia
jeżeli nie dotyczy prosze wpisać brak lub nie dotyczy
-opłata trymestralna dotyczy 3 miesiecy nie -zajęcia będzie można odrabiać ( w przypadku zajęć manualnych ) do końca danego trymestru , w równoległych grupach. Zajęcia można odrabiać po ustaleniu z prowadzącym, jak również korzystanie z wejścia jednorazowego wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej. Odrabianie zajęć nie jest możliwe na zajęciach planowych (czy wybranych w formularzu) zniżka kontynuacyjna obejmuje czynnie biorących udział w zajęciach min 1 spotkanie w czerwcu 2021. oraz brak zaległości finansowych wobec pracowni. CENA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI , A NIE ILOŚC ZAJĘC. zajęcia nie obejmują pełnych miesięcy ,a ilości tygodni. UWAGA wysłanie formularza jest dla nas jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy, pracownia może naliczać opłaty ,bo w tym momencie rezerwuje miejsce ,co nie daje nam możliwości zapisania na to miejsce kogoś innego. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku ciężkiej choroby , trudnej sytuacji materialnej lub losowej pracownia może wydłużyć czas uczestnictwa za porozumieniem stron. Nie przyjmujemy do wiadomości, tego że ktoś nie zapoznał się z zasadami pracowni.