RYSOWNIK  11-15 LAT

RYSUNEK  KLASYCZNY

GRUPA DEDYKOWANA DLA MŁODZIEŻY. W TEJ KATEGORII WIEKOWEJ ROZWIJAMY DALSZE ETAPY EDUKACJI RYSUNKU WIERNEGO – REALISTYCZNEGO. ZATEM UCZYMY ODWZOROWYWANIA WIERNEGO MATERIAŁÓW, ZASAD PRAWIDŁOWYCH PROPORCJI, KADROWANIA, RYSOWANIA DETALI, KOMPOZYCJI I PERSPEKTYWY. 
W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ DAJEMY CZASEM MOŻLIWOŚĆ NA DODAWANIE WŁASNYCH INTERPRETACJI DO RYSUNKU.
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, PIGMENTY, GRAFITY.
CEL :
-DOSKONALENIE  ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO;
-DOSKONALENIE   TECHNIK RYSUNKOWYCH – ŚWIADOME ŁĄCZENIE TECHNIK RYSUNKOWYCH;
– WYBÓR ŚWIADOMEJ KOMPOZYCJI I TEMATU.
RYSUNEK OPARTY JEST O MATERIAŁY , ZDJĘCIA , ZESTAWY DOSTARCZONE PRZEZ PRACOWNIĘ. 


CZAS TRWANIA : 

150 MIN (2,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;

-ZAJĘCIA MOŻNA ODRABIAĆ W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH LUB  W POKOJU – WOLNEJ PRACOWNI ;


RYSOWNIK 11-15 LAT 

RYSUNEK GRAFIKA, CONCEPT ART, ILUSTRACJA

GRUPA DEDYKOWANA UCZESTNIKOM KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ,  WŁASNEJ INTERPRETACJI, UŻYWAJĄ WYOBRAŹNI, NIE RYSUJĄ NA PODSTAWIE WSKAZANYCH IM PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW.
RYSUNEK ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ , DAJE MOŻLIWOŚĆ TWÓRCZEJ WYPOWIEDZI – A PRZEDE WSZYSTKIM UCZY PROJEKTOWANIA I DAJE MOŻLIWOŚCI POKAZANIA WŁASNEGO CONCEPTU .
GRUPA TWORZY KREUJE CZĘSTO FORMY ,DALEKO ODBIEGAJĄCE OD PRAWIDŁOWYCH ZASAD JAKIMI KIERUJE SIĘ RYSUNEK KLASYCZNY ,ALE RÓWNOWAŻY TO INDYWIDUALNA FORMA , CHARAKTERYSTYKA PRAC ZWIĄZANA ŚCIŚLE Z DANYM TWÓRCĄ .
CEL :
-ROZWÓJ WYOBRAŹNI

-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH WŁASNYCH FORM WYPOWIEDZI;
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, CZASEM FARBA.

150 MIN(2,5 GODZ.) X 1 W TYG.

RYSOWNIK 11-15 LAT

RYSUNEK KOMIKSOWY, ILUSTRACJA MANGA, RYSUNEK GRAFICZNY

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY  KTÓREJ PASJĄ JEST WYRAŹNY LINEARNY  RYSUNEK KONTUROWY, ZARÓWNO ODTWÓRCZY JAK RÓWNIEŻ WŁASNY , GDZIE NALEŻY UŻYĆ WYOBRAŹNI.
DODATKOWO KONTUR ZOSTAJE WZMOCNIONY KOLOREM, DZIĘKI CZEMU PRACE PRZYJMUJĄ ŻYWE DYNAMICZNE FORMY I WYKOŃCZENIE.
TO TUTAJ JEST MIEJSCE NA CZĘŚCIOWO ZMIENIONE PROPORCJE TWARZY I SYLWETKI. TUTAJ RÓWNIEŻ POJAWIAJĄ SIĘ ISTOTY ODREALNIONE, ZWIERZĘTA, HYBRYDY, MUZY ,SYRENY ITD. CZYLI WSZYSTKO TO, CO NIE ISTNIEJE , ALE MOŻNA TO NARYSOWAĆ.
CEL:
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA WSZYSTKICH RYSUNKU KOMIKSOWEGO, ILUSTRACYJNEGO.BUDOWANIE WŁASNEGO STYLU, KREOWANIE WŁASNEJ POSTACI, ĆWICZENIE STARANNOŚCI, NAUKA PRZEKAZU. 
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, CIENKOPISY, MARKERY, PROMARKERY, ŻELOPISY, PISAKI ,KREDKI..

150 MIN(2,5 GODZ.) X 1 W TYG.

RYSOWNIK 11-15 LAT 

MALARSTWO 

GRUPA DEDYKOWANA MŁODZIEŻY. TUTAJ UCZESTNICY  UCZĄ SIĘ MALARSTWA OPARTEGO O TECHNIKI WODNE: 
TEMPERA, GOUCHE, AKWARELA, KREDKA AKWARELOWA .
UCZYMY PODSTAW MALARSTWA KLASYCZNEGO, ŁĄCZENIA KOLORÓW , INTERPRETACJI KOLORYSTYCZNEJ ŚWIADOMEGO DOBIERANIA BARW .STARAMY SIĘ PRZEKAZAĆ PODSTAWOWĄ WIEDZĘ NA TEMAT TECHNOLOGII MALARSTWA I FARB. 
CEL :
-ĆWICZENIE I PRAKTYKA MALARSTWA WODNEGO NA KARTKACH
MATERIAŁY:
AKWARELA, TEMPERY, GOUCHE, KREDKI AKWARELOWE , AKRYLE ,PISAKI AKRYLOWE 

150 MIN(2,5 GODZ.) X 1 W TYG