wyniki 2023 – 100% zdawalności -OD NAS ZDALI WSZYSCY

jeśli chcesz zdac i ty – zapisz się na nowy rok szkolny!!!

Kurs do liceum architektonicznego opiera się o zagadnienia potrzebne pod kątem egzaminów wstępnych do klasy o profilu architektonicznym w liceum III lub innych o zbliżonym profilu. 
Bloki zajęć składają się z rysunku architektonicznego odtwórczego, z wyobraźni, projektowego  i bryłowego. Ćwiczymy także kompozycje przestrzenne i kompozycje kolorystyczne. Wprowadzamy kursantów w podstawy projektowania architektury i myślenia przestrzennego.

EGZAMIN:

CEL.

Celem testu jest sprawdzenie uzdolnień plastycznych, wyobraźni przestrzennej, wyczucia koloru oraz
umiejętności odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, a także zdolności kreacji kompozycji
płaskich i przestrzennych.

PRZEBIEG:

–  3 rysunki wykonane samodzielnie, każdy na formacie A – 3
( 2 w technice ołówka i 1 kredkami ołówkowymi). 
• Pierwsze zadanie testu bada umiejętność odwzorowania na arkuszu obserwowanego w naturze przedmiotu
przestrzennego. Brak umiejętności przeskalowania i nie użycie waloru nie mają wpływu na ocenę stopnia
zrealizowania zadania
• Drugie zadanie sprawdza predyspozycje do tworzenia kompozycji przestrzennych z wyobraźni, oraz
podstawowe skojarzenia związane z relacjami pomiędzy formą, funkcją i estetyką obiektu
architektonicznego, bądź zespołu urbanistycznego. Może sprawdzać umiejętność ilustrowania podanego
tekstu. Błędy w perspektywie, bądź aksonometrii zastosowanej w rysunku nie mają wpływu na ocenę stopnia
zrealizowania zadania
• Trzecie zadanie bada wrażliwość na kolor i sąsiedztwo barw, w powiązaniu z kompozycją płaską, bądź
przestrzenną. Kryteria oceny punktowej zadania są takie same, jak zadania drugiego.
CZAS : 60 MIN /1 ZADANIE 


RYSOWNIK EXAM 

LICEUM O PROFILU ARCHITEKTONICZNYM 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO  SZKÓŁ PROFILOWANYCH, JAK  LICEA Z PROFILEM ARCHITEKTONICZNYM. 

KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ 7 I 8 KLASY.
LEKCJE MAJĄ OSOBNE TEMATY W ZAKRESIE SZKOŁY PLASTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ. 
ZAJĘCIA W KIERUNKU PLASTYCZNYM DOTYCZĄ:
– KOMPOZYCJI I NARYSOWANIA MARTWEJ NATURY;
– RYSUNKU INTERPRETACYJNEGO ;

– CZŁOWIEKA,  NAUKI PROPORCJI , ELEMENTÓW ANATOMII;
ZAJĘCIA W KIERUNKU ARCHITEKTONICZNYM DOTYCZĄ :
– NAUKI ZASAD PERSPEKTYWY I PODSTAW GEOMETRII;
– ODWZOROWYWANIA PRAWIDŁOWO PRZEDMIOTÓW ZBUDOWANYCH O PROSTE FORMY PRZESTRZENNE;
– WSTĘPNYCH PRÓB  PODEJMOWANIA TEMATÓW PROJEKTOWYCH;
– UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PRZEDSTAWIANIA ARCHITEKTURY ISTNIEJĄCEJ.
CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO 
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI, PISAKI, PROMARKERY, GRAFITY, WĘGIEL

OBOWIĄZKOWO 

180 MIN (3 GODZ.) X 1 W TYGODNIU

– ZAJĘCIA KIRUNKOWE 

ZALECANE 

2 X 180 MIN ( 2 x 3 GODZ) X 2 W TYGODNIU

– ZAJĘCIA KIERUNKOWE

– POSTAC