Szymanowskiego 9 Wrocław – zapisy na rok 2023/2024

Zapisy trwają cały rok szkolny. Możesz dołączyć do grup lub czekać na stworzenie nowych.

ZAPISY WYTYCZNE 2023/24:

– zapisu nalezy dokonać przez stronę, klikając przycisk zapisz się obok wybranej grupy wiekowej ; po wysłaniu maila przyjdzie potwierdzenie z active now o przyjęciu i zapisie; prosze sprawdzac w spamie !

– wypełnioną umowę należy przesłać na adres mailowy rysownia@rysownia.pl; wymagana jest akceptacja regulaminu i podpisanie umowy; przyjście na zajęcia więcej niż jeden raz jest wyrażeniem zgody na warunki umowi i akcpetację regulaminu;

– kontynuacja jest wyłacznie grupa uczestników ,którzy chodzili do Rysowni w roku 2023/2024  opłacili min 8  bloków zajęć, w przypadku uczestników chodzących w zeszłym roku do grupy młodszej , kolejną grupą docelową jest grupa wiekowo starsza ale poziom podstawa ( opłata będzie jednak umniejszona zgodnie z zasadami zniżki dla osób kontynuujących np. dziecko przechodzi z rysika kontynuacji do grupy rysownika podstawa ale obejmuje takiego uczestnika zniżka;

– grupa manga zostanie podzielona poziomami- tematami – na sali – grupa łączona ;

– osoby uczestniczące pierwszy raz mogą skorzystać z jednorazowej lekcji próbnej  40 zł rysik; 70 rysownik 80 zł pozostałe grupy ( płatnej przed zajęciami  ) gdy jest miejsce w grupie; chęć skorzytania z lekcji próbnej powinna być zgłoszona pisemnie ( mail,sms)  przed rozpoczęciem zajęć;

– Rysownia zapewnia wszystkie  materiały uczestnikom; Rysownia zapewnia sprzet komputerowy potrzebny do zajęć;

– umowa zostaje zawarta na rok szkolny z możliwością wypowiedzenia z okresem 30 dni ( w tym czasie uczestnik może brać udział w zajęciach ); zgodnie z regulaminem zajęć;

– Rysownia daje możliwość zmiany grup węwnątrz za zgoda prowadzących ;

– w roku 2023/24 będzie prowadzony wewnętrzny dziennik zajęć w celu lepszej wymiany informacji między rodzicami i prowadzącymi;

– wszelkie zmiany grup, płatności, ilość zajęć, dni wolne , sposoby naliczania opłat dostępne są poprzez  zalogowanie się do aplikacji active now, po zgłoszeniu na zajęcia każdy z Państwa otrzyma link ( proszę sprawdzić spam) do zalogowania się do systemu. 

– opłaty naliczane są do przodu za 4 zajęcia ( tzw blok zajęciowy )  i obciążenia są wprowadzane systematycznie co 4 zajęcia ( blok );

– przelewy nalezy wykonywac przed zajęciami tak aby płatność była na koncie pracowni ;

– w roku szkolnym 2023/2024 odrabianie zajęć możliwe jest wyłacznie poprzez wczesniejsze zgłoszenie nieobecności w active now, wtedy zostaje przydzielony impuls do odrabiania zajęć w grupie.

-pracownia odpowiada za uczestników wyłacznie podczas zajeć dydaktycznych, za pozostawianie dzieci w częściach wspólnych bez nadzoru -pracownia nie odpowiada.

kontakt  telefon 501 771 917   email: rysownia@rysownia.pl

NA SMS BEZ PODPISU NIE ODPOWIADAMY, W TRAKCIE ZAJĘĆ PRAWIE NIE ODBIERAMY TELEFONÓW WIĘC PROSZĘ PISAC SMSY;