fbpx

*** ZAJĘCIA TEMATYCZNE OD 17.11.2021 ***

ZAPISY NA KURSY
START OD 17.11.2021


ADRES PRACOWNI RYSOWNIA WE WROCŁAWIU

UL. DICKSTEINA 2; 51-616 WROCŁAW ;
 TELEFON 501771917 
EMAIL: RYSOWNIA@RYSOWNIA.PL

umowa zostanie zawarta z pełnoletnim opiekunem lub rodzicem w przypadku uczestnikow niepełnoletnich; W przypadku osób dorosłych należy podać jedynie numer dokumentu tożsamosci
w celu dokonania zapisu warunek konieczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, numer dowodu , adres i nr telefonu) przez Artmanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2022r.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i atrakcyjnosć kursów.
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - 180 zł **** cena dla aktywnych uczestników innych kursów 120 zł
****cena za 4 zajęcia / 4 tygodnie - grupa 11-15 lat.... 200 zł / 4 zajęcia po 2 h grupa 7-10 lat.... 150 zł / 4 zajęcia po 1,5 h
jeżeli nie dotyczy prosze wpisać brak lub nie dotyczy
CENA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI , A NIE ILOŚC ZAJĘC. zajęcia nie obejmują pełnych miesięcy ,a ilości tygodni. UWAGA wysłanie formularza jest dla nas jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy, pracownia może naliczać opłaty ,bo w tym momencie rezerwuje miejsce ,co nie daje nam możliwości zapisania na to miejsce kogoś innego. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku ciężkiej choroby , trudnej sytuacji materialnej lub losowej pracownia może wydłużyć czas uczestnictwa za porozumieniem stron. Nie przyjmujemy do wiadomości, tego że ktoś nie zapoznał się z zasadami pracowni.

UWAGA

PRZYCHODZĄC I UCZESTNICZĄC W ZAJĘCIACH AKCEPTUJESZ WARUNKI UMOWY I REGULAMINU, TAK SAMO W PRZYPADKU WYSŁANIA ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIAŁU POPRZEZ MAILA .
REZYGNACJA Z ZAJĘĆ JEST MOŻLIWA Z 30 DNIOWYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA , ZA KTÓRY TO NALICZANA JEST KOLEJNA OPŁATA, WARTO WIĘC W TYM OKRESIE KORZYSTAĆ Z ZAJĘĆ. NIE PRZYCHODZENIE NA ZAJĘCIA NIE JEST DLA PRACOWNI WYPOWIEDZENIEM UMOWY, ANI NIE SKUTKUJE BRAKIEM NALICZANIA WYMAGANEJ OPŁATY.
UNIKANIE KONTAKTU I NIE PRZYCHODZENIE NA ZAJĘCIA BEZ INFORMACJI O REZYGNACJI , NIE POWODUJE ZAPRZESTANIA NALICZANIA OPŁAT, PRACOWNIA REZERWUJE MIEJSCE W GRUPIE , ZATEM OPŁATA DOTYCZY MIEJSCA ,A NIE UDZAIŁU W ZAJĘCIACH, PRZEZ CO NA TO MIEJSCE NIE MOŻEMY ZAPISAC INNEJ OSOBY.
W PRZYPADKU AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIA I BRAKU WPŁATY ZOSTANIE WYSŁANA FV NA DANE UCZESTNIKA.
OPŁATY SĄ STAŁE , NIE MA MOŻLIOWŚCI SAMODZIELNEGO UMNIEJSZANIA OPŁAT Z UWAGI NA NIEOBECNOŚCI.