Zajmujemy się profesjonalnym prowadzeniem zajęć z rysunku odręcznego.  Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na studia w kierunkach architektura,
akademie sztuk pięknych, architektura krajobrazu, wzornictwo,
projektowanie form przemysłowych, licea plastyczne, szkoły wymagające przygotowania praktycznego z rysunku odręcznego.

dojazd:
zajęcia odbywają się
wrocław ul. parkowa 25 WEJŚCIE DICKSTEINA 2 
dojazd liniami  9, 17, 33, D ,131 ,141 , 116 
Rysownia

rysownia

KURSY PRZYGOTOWAWCZE Z RYSUNKU  i MALARSTWA 
 PROFESJONALNA NAUKA RYSUNKU I MALARSTWA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

WAKACJE 2020-ARTYSTYCZNA AKADEMIA W RYSOWNI

chcesz poznać szczegóły kliknij poniżej

<<<<<<<<<<<<POZNAJ PLAN SZCZEGÓŁOWY ZAJĘĆ RYSOWNIA 2020 >>>>>>>>>>

zajęcia warsztaty jednodniowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30 w dwóch grupach wiekowych.

7-10 lat -1 grupa wiekowa

11-17 i więcej lat – 2 grupa wiekowa

obecnie zarezerwowano 1/3 miejsc w ciągu tygodnia więc nie czekaj do ostatniej chwili !

W trakcie zajęć dzieci uczą się nie tylko rysunku malarstwa technik manualnych ,ale naprzemiennie korzystają z pracowni komputerowej gdzie poznają zasady programów graficznych pakietu photoshop, ilustrator, sketchup itd. Czas spędzony u nas jest intensywny ,ale twórczy.

 • cena jednego dnia wynosi 150 zł za rezerwację 5 dni cena wynosi 550 zł ; rezerwacja terminu jednodniowego za wcześniejszą zgodą pracowni; jeden dzień to jedne blok tematyczny ;
 • zajęcia programowe ujęte w harmonogramie plastyczne, rysunkowe, malarskie rękodzielnicze, stolarskie, modelarskie itd ;
 • opiekę od 7.30-16.30
 • zajęcia komputerowe na programach pakietu adobe , sketchup oraz tabletach graficznych w cenie !
 • materiały wszystkie potrzebne na zajęcia,dzieci przychodzą z drugim śniadaniem , napojem i dobrym nastawieniem;
 • prace wykonane u nas stają się własnością dziecka- to wasze dzieła ;
 • obiad z napojem nie w styropianie korzystamy za położonego zaraz obok bufetu = w przerwie ;
 • wodę ;
 • wypoczynek na tarasie- ogrodzie zewnętrznym ;
 • spokój ,ciszę , zieleń, śpiew ptaków a przede wszystkim niesamowite plenery ;
 • swobodę i wypoczynek w kreatywnej atmosferze
 • UWAGA DO BLOKU PROJEKTOWEGO ZOSTAŁ DODANY BLOK REALIZMU – RYSUNKU REALISTYCZNEGO
 • z uwagi na COVID mamy ograniczoną liczbę osób w grupie maks 10 średnio 6-8 na grupę !!!

Nasza pracownia położona jest w sercu Parku Szczytnickiego zatem kreatywnemu wypoczynkowi sprzyja otoczenie pięknego parku, zewnętrzny taras z możliwością odpoczynku na świeżym powietrzu ,a przede wszystkim spokój i cisza z daleka od miejskiego zgiełku.

WEJŚCIE DO NAS ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY ULICY DICKSTEINA

W przypadku zapisania rodzeństwa zniżka 10 % !

W przypadku rezerwacji do końca czerwca – 500 zł

zniżki się nie sumują !

W celu dokonania pełnej rezerwacji miejsca należy dokonać części płatności w formie przedpłaty tj. 200 zł / za 5 dni zajęć lub 40 zł za jeden dzień warsztatów – należy podać datę w przelewie ( jezeli kto rezerwuje na kilka kursów, za każdy płaci osobno) na dane podane:

Rysownia – artmanu studio ; ul.Parkowa 25; 51-616 Wrocław

numer konta PKO 81 1020 5138 0000 9102 0074 8293

imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem wakacje 2020 ~!

UMOWA I REGULAMIN – ZGŁASZAJĄC DZIECKO WYRAŻASZ ZGODĘ

rodzic akceptujący regulamin i umowę oświadcza co powyżej

ZAPISZ SIĘ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, pesel, adres i nr telefonu) przez Artamanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2020r.
1. Organizatorem warsztatów i zajeć jest firma ARTMANU STUDIO SŁAWOMIR FIEMA ,nip 8821299636 ul. Szymanowskiego 6 51-609 Wrocław we Wrocławiu oraz ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA UL.Parkowa 25; 51-616 Wrocław nip 622 233 88 14 2. Przed zgłoszeniem udziału w akademii letniej „ Wakacje 2020 w Rysowni Wrocław ) Uczestnik lub rodzice (opiekunowie) Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem. 3. Wypełniona i podpisana Karta Zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą ARTMANU STUDIO zwaną dalej Organizatorem, a Uczestnikiem imprezy. 4. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub emalii na adres rysownia@rysownia.pl poprzez stronę www.rysownia.com.pl/wakacje-2020-2 w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danej imprezie turystycznej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Następnie wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu, w ciągu siedmiu dni od daty wysłania przez nas maila potwierdzającego rezerwację, 200 złotych zaliczki na konto bankowe (nr konta: PKO 81 1020 5138 0000 9102 0074 8293- ARTMANU STUDIO SŁAWOMIR FIEMA UL.SZYMANOWSKIEGO 6/6;51-609 WROCŁAW imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem wakacje 2020 ~! 5. Brak wpłaty przedpłaty (200zł) w terminie do 7 dni od zgłoszenia nie upoważnia pracowni do rezerwacji miejsca. Resztę płatności dokonują Państwo -przed 1 zajęciami: gotówką lub kartą -przelewem- w takim przypadku musi być na koncie w piątek ! W przypadku braku wpłaty odmawiamy przyjęcia dziecka na warsztaty a zaliczka przepada i nie podlega zwrotowi. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć na 14 dni przed terminem zajęć ,po dokonaniu zgłoszenia i blokowaniu miejsca. 6. rabaty Jeżeli rezerwacja miejsca i wpłata zaliczki nastąpi do 30.06.2020 do godz. 24.00 cena tygodniowych warsztatów wynosi 500 zł brutto. PO tym terminie cena 550 zł.W przypadku rodzeństwa rabat -10% od ceny normalnej. Tydzień 22.06-29.06.2020 traktujemy ulgowo –koszt zajęć tygodniowych 400 zł brutto. 7. Rezygnacja z udziału w warsztatach w terminie poniżej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza możliwość zwrotu zaliczki tylko w momencie zapewnienia innej osoby spełniającej warunki do udziału w danym terminie. Istnieje również możliwość uczestnictwa w warsztatach w innym terminie w miarę wolnych miejsc. 8. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę i ubezpieczenie NNW na sumę 10.000 złotych podczas trwania warsztatów. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zajęć ze względu na zmienne warunki pogodowe lub zmiany wynikające z możliwości wykonywania zadań przez uczestników zajęć. 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy. Nie dopuszcza się w pracowni niszczenia sprzętu, malowania celowego i rysownia ścian i wyposażenia, zakłócania celowego spokoju innych, oddalania się bez zgody osoby sprawującego opiekę , samowolnego opuszczania terenu pracowni bez zgody pisemnej opiekunów, używania telefonu komórkowego podczas bloków zajęć teoretycznych i praktycznych, jedzenia poza miejscami do tego wyznaczonymi, braku utrzymywania higieny rąk ( dezynfekcja).W przypadku braku dostosowania się uczestnika do zasad i reguł pracowni rodzice będą zawiadamiani telefonicznie. W przypadku braku poprawy w zachowaniu uczestnik zostanie wypisany z zajęć bez zwrotu poniesionych nakładów. Pracownia może dochodzić zwrotu finansowego niszczenia mienia lub kradzieży. Teren pracowni wewnątrz i na zewnątrz jest monitorowany , dane z monitoringu są przechowywane na serwerach pracowni lub właściciela budynku firmy Poltegor. Biorąc udział w zajęciach rodzice wyrażają zgodę na monitoring jak również na zapis danych z zajęć. Wyrażają zgodę na podstawowe przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem dziecka w zajęciach i rekrutacji wstępnej- zapisów. 11. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem zajęć z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi. 12. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu zajęć. 13. W czasie trwania warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów. 14. Zajecia koncza sie o godz.16.30 i do tej pory należy dziecko odebrać z pracowni. Potem naliczane beda dodatkowe opłaty za 1 godz. 50 zł każda nastepna 100 zł za godz. Za dodatkową opieke zostanie wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć syna/córki w działalności reklamowej i promocyjnej firmy na stronach internetowych firmy ARTMANU STUDIO - zdjęcia bez wskazania nazwisk, pokazujące różnorodność zajęć i zabaw.
- prosze wpisać imie nazwisko i numer dowodu osoby odbierającej dziecko oraz stopień ewentualnego pokrewieństwa , podanie fałszywych danych obciąża wypełniającego forlmularz
JEŻELI NIE DOTYCZY PROSZE WPISAC NIE DOTYCZY LUB BRAK. ZATAJENIE CHORÓB ALERGII ITD ZWALNIA PRACOWNIE Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UCZESTNIKA