WYKŁADY

Zajęcia polegają na wstępie w postaci wykładu teorii z danej dziedziny architektury bądź sztuki , potem kursanci wykonują rysunki odwzorowujące przerabiany problem.

Są to szkice lub rysunki studyjne, czasem zadania do wykonania w domu szczególnie w przypadku osób zdających egzaminy wstępne.

Wykłady dla uczestników kursów intensywnych są gratis.

Ilości miejsc jest ograniczona i ustalana o kolejność zgłoszeń.